Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BERG ÅSARNE-VÄSTERÅSEN 3:10 - husnr 2, ÅSARNE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot norr.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅSARNE GAMLA KYRKA (akt.)

1875 - 1878

1875 - 1878

Jämtland
Berg
Jämtland
Åsarne
Åsarne församling
Härnösands stift
Västeråsen 218

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Åsarne gamla kyrka uppfördes mellan åren 1875- 78 av byggmästare Jöns Berglund från Östersund. Föregångaren till dagens kyrka var ett enkelt träkapell byggt 1758- 64 av snickaren Anders Kielsson. En klockstapel uppfördes 1774- 79 av samme man. I kapellet fanns en predikstol övertagen från Bergs kyrka, vilken nu finns i Åsarne nya kyrka. Sedan mitten av 1800- talet fanns planer på en ny större kyrka i Åsarne men först 1875 satte själva bygget igång. Kyrkan uppfördes på den gamla kyrkplatsen på Västeråsen där kapellet tidigare stod. Kyrkan uppfördes efter ritningar av Fredrik R. Ekberg. Ritningarna var väldigt lika Johan Fredrik Åboms...

Läs mer i eget fönster

År 1875 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och torn

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

Jöns Berglund (Byggmästare)

År 1875 - 1878 Nybyggnad - Torn
Torn

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

Jöns Berglund (Byggmästare)

År 1875 - 1878 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

Jöns Berglund (Byggmästare)

År 1875 - 1878 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Geometriskt målad dekor

Jöns Bergström d.y. (Konstnär - Dekormålare)

År 1875 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Jöns Berglund (Byggmästare)

År 1880 - 1884 Specifika inventarier - altartavla
Kristus och kvinnan vid brunnen

Johan Tirén (Konstnär)

År 1897 - 1897 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1966 - 1966 Återinvigning
År 1985 - 1990 Ändring - restaurering
Kyrkan används åter efter restaurering.