Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BERG ÅSARNE-VÄSTERÅSEN 3:10 - husnr 2, ÅSARNE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot norr.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅSARNE GAMLA KYRKA (akt.)

1875 - 1878

1875 - 1878

Jämtland
Berg
Jämtland
Åsarne
Åsarne församling
Härnösands stift
Västeråsen 218

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kyrkobyggnaden har ett rektangulärt långhus med smalare torn i söder och lägre, smalare sakristia med valmtak i norr. Stolpkonstruktionen är uppförd på en grundmur av kalkstensblock, synlig endast någon decimeter i norr och tre decimeter i söder. Kyrkans fasader är panelklädda. Mellan fotbrädan och listen under fönstren är panelen liggande. Sedan vidtar stående panel som delas upp i väggfält med hjälp av påspikade pilastrar som övergår i en undre taklist. Den löper längs hela fasaden. Varje väggfält inrymmer ett spetsbågigt fönster. Fasadschemat går igen på långhus, torn och sakristia. Samtliga lister och omfattningar är målade vita...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

  • Trä

Inventeringsår 1995

  • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

  • Trä - Träpanel

Inventeringsår 1995

  • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2004

  • Grå
  • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

  • Sadeltak

Inventeringsår 1995

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

  • Plåt
Interiör

Inventeringsår 2004

Kyrkorummet har rektangulär form och täcks av ett tunnvälvt tak med ett fantastiskt dekormåleri. Längs innertakets yttre kant löper en dubbel mean

Läs mer i eget fönster