Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Att ladda ner information

Här kan du hämta hem information ur Bebyggelseregistret. Viss information har vi kombinerat i färdiga excelfiler men det finns även möjlighet att ladda ner datauttag i formaten ESRI shp och Map Info (tab) för användning i GIS-program. Datauttagen är i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Information om byte av koordinatsystem finns på  Lantmäteriet hemsida . Datauttagen uppdateras vanligtvis i början av varje månad, men vid behov kan uppdatering ske oftare. Stöddokument och förklaring av datauttagens fält hittar du  här .

Excel

Listorna är på anläggningsnivå och innehåller bland annat uppgifter om kategori, lagskydd, beslutsdatum för lagskydd. Där finns också en länk till posten i Bebyggelseregistret. Totallistan omfattar samtliga anläggningar i registret. Förutom den ovan nämnda informationen innehåller totallistan också uppgifter om kulturhistoriskt värde, klassificering och värderingsdatum.

Byggnadsminnen (excel):
Anläggningar skyddade enligt KML 3 kap och förordningen om statliga byggnadsminnen.

Kyrkliga kulturminnen (excel):
Anläggningar skyddade enligt KML 4 kap.

Totallista anläggningar (excel):
Samtliga anläggningar som finns registrerade i Bebyggelseregistret. Observera att varje rad i listan är information om anläggningen per inventering (inventeringsID och inventeringsnamn finns i kolumn A respektive B). Anläggningarna kan finnas med i flera inventeringar. Detta har markerats med ljusgrön färg i listan.

Datauttag

Datauttagen är på byggnadsnivå. Du väljer själv omfattningen på uttaget genom att använda rullistorna till höger. Byggnadsminnen kan laddas ner länsvis och kyrkliga kulturminnen per stift, men du kan också ladda ner alla registrerade byggnader för hela landet eller länsvis.

WFS - testversion

(Ej tillgänglig)

För att bland annat kunna tillgängliggöra skyddsområdesytor för byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen har vi utvecklat WFS-tjänster för användning i GIS-program. SWEREF 99 TM är koordinatsystem för tjänsten, precis som för datauttagen ovan. Observera att tjänsten är under utveckling och att informationen kan vara ofullständig. Alla byggnadsminnen har till exempel inte något skyddsområde tillgängligt i digital form. Tänk också på att ytorna inte ska ses som exakta utan snarare som indikationer på skyddsområdets gränser. Kontakta alltid länsstyrelsen (byggnadsminnen) eller Riksantikvarieämbetet (statliga byggnadsminnen) före åtgärder. Tjänsten innehåller också inventeringsytor och ett lager med byggnader skyddade enligt Kulturmiljölagen och förordningen om statliga byggnadsminnen. Hör gärna av dig med synpunkter och tips!

Mer information om statliga byggnadsminnen, och en nedladdningsbar shapefil, hittar du här: https://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret-bebr/forteckning-over-statliga-byggnadsminnen/

Kontakt

Om det skulle uppstå några problem eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via epost bebyggelseregistret@raa.se


Bebyggelseregistret