Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BERG ÅSARNE-VÄSTERÅSEN 3:10 - husnr 2, ÅSARNE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot norr.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅSARNE GAMLA KYRKA (akt.)

1875 - 1878

1875 - 1878

Jämtland
Berg
Jämtland
Åsarne
Åsarne församling
Härnösands stift
Västeråsen 218

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

12/31/04 Karaktäristik och bedömning

Åsarna gamla kyrka, uppförd under slutet av 1800-talet, är en träkyrka med tidstypiska stilreferenser till både nyklasscisim och nygotik som sedan byggnadstiden ändrats i mycket liten grad. Genom anläggningens tre byggnader, gravkapellet som till sin arkitektur kopierar kyrkobyggnaden och uthuset intill kyrkan, har miljön getts en enhetlig karaktär som accentueras av platsens öppna, avskilda läge i odlingslandskapet väster om bybebyggelsen.

Interiören är i sin helhet mycket välbevarad och därför unik i ett nationellt perspektiv, framförallt på grund av att inredningen till stor del bevarar ursprungliga måleriskikt och färgsättni...

Läs mer i eget fönster

Anders Stjernberg ADL Creativa AB