Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands Väsby kn, FRESTABY 1:35 M.FL. FRESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0782

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRESTA KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands Väsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRESTABY 1:35

FRESTABY 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Omgivningen
Idag omges Fresta kyrka helt av modern småhusbebyggelse. Närmast kyrkan ligger en yngre skolbyggnad, församlingshemmet och pastorsexpeditionen, det gamla klockarbostället samt kyrkstallar. Norr om kyrkan löper Frestavägen, som dock följer den gamla sockenvägens sträckning.


Anläggningen
Kyrkan omges av kyrkogården, som utvidgades åt öster 1911 och åt söder 1953. Bogårdsmuren, som ännu omramar kyrkogårdens äldre delar, omtalas första gången under 1600-talet. Även kyrkogårdens utvidgade del åt öster har försetts med en mur. Av den ursprungliga trädkransen finns endast fragment kvar. Under senare tid har dock nyplante...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister