Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands Väsby kn, FRESTABY 1:35 M.FL. FRESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0782

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRESTA KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands Väsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRESTABY 1:35

FRESTABY 4:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Fresta kyrka uppfördes under 1200-talets första hälft. Från denna tid finns ännu korets inre murar och sakristian bevarade. Långhuset tillkom något senare under århundradet. Under 1300-talets första hälft försågs koret och sakristian med kryssvalv i tegel. Det var dock först under 1400-talet som långhuset välvdes och ett vapenhus uppfördes i söder.
1776 genomgick kyrkan en större renovering som i huvudsak gav den dess nuvarande utseende. I syfte att skapa en enhetlig exteriör i tidens smak, murades skalmurar vid korets norra och södra murar så kyrkan utvändigt fick s...

Läs mer i eget fönster

Fresta kyrka uppfördes under 1200-talets första hälft. Från denna tid finns ännu korets inre murar och sakristian bevarade. Långhuset tillkom något senare under århundradet. Under 1300-talets första hälft försågs koret och sakristian med kryssvalv i tegel. Det var dock först under 1400-talet som långhuset välvdes och ett vapenhus uppfördes i söder.

1776 genomgick kyrkan en större renovering som i huvudsak gav den dess nuvarande utseende. I syfte att skapa en enhetlig exteriör i tidens smak, murades skalmurar vid korets norra och södra murar så att kyrkan utvändigt fick samma bredd. Gavelröstet i öster murades och de gotiska taken...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nybyggnad
1200-talets första hälft: Korpartiets södra och norra inre murar samt östra gavelmuren uppförs av gråsten. Möjligen långhus i trä. Även sakristian tillkommer. Dopfunt av sandsten och processionskrucifix tillverkas. 1200-talets slut: Långhuset uppförs.
År 1780 - 1789 Nyanläggning - Inhägnad
Ingångar med grindstolpar anordnas till kyrkogården i väster och öster. Stigluckorna tas bort. En bod uppförs 1780–81. Ovanvåningen inrättas som sockenmagasin.
År 1802 - 1802 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Trädplantering på kyrkogården
År 1911 - 1911 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot öster.
År 1943 - 1943 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot söder efter förslag av arkitekt Erik Fant. En vänthall uppförs vid den nyanlagda delen.