Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands Väsby kn, FRESTABY 1:35 M.FL. FRESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0782

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRESTA KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands Väsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRESTABY 1:35

FRESTABY 4:1

11/16/04 Karaktäristik och bedömning

Fresta kyrka omges av en äldre kyrkogård, som utvidgats i olika etapper. De olika utbyggnadsskedena kan tydligt avläsas i den befintliga strukturen. Kyrkans bod, som tidigare fungerat som sockenmagasin, har en viktig betydelse för kyrkogårdsmiljön, men hör även intimt samman med socknens äldre historia. I dag ligger Fresta kyrka i ett modernt villasamhälle.

Kyrkan förmedlar sambandet med socknens äldsta historia mycket tydligt, genom det stora antal runstenar som återfunnits i dess murverk. Under 1600-talet och 1700-talet hade adeln ett starkt inflytande i bygden. Detta kommer tydligt till uttryck i kyrkans exteriör och interiör.
...

Läs mer i eget fönster

Niss Maria Legars och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum