Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, VÄSTRA ENEBY 2:3 VÄSTRA ENEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910809/016

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA ENEBY KYRKA (akt.), VÄSTRA ENEBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA ENEBY 2:3

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Västra Eneby är en medeltida socken och den äldsta kända kyrkan uppfördes sannolikt på 1200-talet. Den medeltida kyrkan revs i samband med att en ny kyrka uppfördes 1778-1780. Byggmästaren Johan Fredrik Fehmer stod för såväl ritningar som uppförandet av den nya kyrkan. Den är uppförd av sten med ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, torn i väster och sakristia på nordsidan. Fasaderna är enkla, slätputsade och avfärgade i vitt och det valmade taket, som nu är belagt med gråmålad galvaniserad plåt, var ursprungligen spåntäckt. Tornet kröns av en fyrsidig karnissvängd huv. Huvudingången är via tornet i väster. Inter...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården är indelad i tre kvarter: A, B och C, där C utgör den nya kyrkogården. Den
äldre kyrkogården är något rektangulär i nord/sydlig riktning med avfasat hörn i
nordväst och kyrkan ligger centralt på kyrkogården. Den nya kyrkogården, kvarter C,
ligger i direkt anslutning söder om kyrkogården.

Allmän karaktär
Kyrkogården har en öppen karaktär med grusgravar i västra delen. De flesta är omgivna
av låga, klippta tujahäckar, en del omges av stenramar och vissa saknar omramning.
Enstaka grusgravar finns även söder om kyrkan. Norr om kyrkan finns mindre
gravvårdar och området har linjegravskara...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister