Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, VÄSTRA ENEBY 2:3 VÄSTRA ENEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910809/016

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA ENEBY KYRKA (akt.), VÄSTRA ENEBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA ENEBY 2:3

1/1/00 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Miljön runt kyrkan med kyrkstallar, likbod, fattigstuga, skola, prästgård, löneboställe m m har mycket stora kulturhistoriska värden. Flera av de förr så viktiga byggnaderna som fanns runt kyrkan är bevarade, även om de nu har helt andra funktioner. De förr så vanliga kyrkstallarna utgör idag en mycket sällsynt byggnadskategori i Östergötland. De berättar om en tid då det var kyrkplikt och om den långa väg som många kyrkobesökare hade att färdas.

KYRKOGÅRDEN: De påkostade grindarna och de formklippta tujorna i väster har ett mycket stort kulturhistoriskt värde för att visa den betoning man har velat lägga ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift

1/1/02 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Västra Eneby kyrka, kyrkogård, kyrkstallar och likbod bildar en väl sammanhållen
miljö. De påkostade grindarna och de formklippta tujorna i väster har ett mycket stort
kulturhistoriskt värde för att visa den betoning man har velat lägga på huvudingången
till kyrkan. Trädkransen visar på det parkideal som blev vanligt för våra kyrkogårdar när
det gäller landsbygden framför allt från mitten av 1800-talet. Området med grusgravar
är en rest av ett system som var mycket dominerande på länets kyrkogårdar från mitten
av 1800-talet och ca 100 år framåt. Här märks de större ”köpegravar” som ofta låg i
kvarte...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2002.