Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, VÄSTRA ENEBY 2:3 VÄSTRA ENEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910809/016

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA ENEBY KYRKA (akt.), VÄSTRA ENEBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA ENEBY 2:3

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÄSTRA ENEBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1298, 1900: 1614, 1995: 462

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på en höjd i en trång, fornlämningsrik dalgång i Stångåns vattensystem 5 km nordost om Kisa. Invid kyrkan finns kyrkstallar, f d skola (nu församlingshem) samt prästgård. Miljön är av riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den rivna medeltidskyrkan var uppförd av sten, men i övrigt av okänd utformning. Dess fortsatta byggnadshistoria är också oviss. Kyrkan skall dock ha förlängts i väster under 1700-talet. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan.
Då den äldre kyrkan saknade torn hängde kyrkklockorna i en klockstapel av trä på
kyrkogården. Enligt C F Broocman, 1760, var klockstapeln då gammal och bräcklig.
År 1930 restes monumentet över prosten och kyrkoherden Germund Engdahl och hans
maka Catharina Margreta. Det restes av efterlevande anhöriga. Intill ligger även prosten
Anders Loenbom, död 1874, som höll minnestal vid prostinnan Engdahls bår 1843.
(Grav...

Läs mer i eget fönster