Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION DALBYGDERNA I BOHUSLÄN OCH DALSLAND, Västra Götaland Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Västra Götaland
Odlingslandskap - Skogsbygd
Beskrivning

Området avviker på ett karakteristiskt sätt från omgivande bygder genom sina väl avgränsade, ofta rätt breda dalgångar eller sjöar (Bullarebygden), me...

Läs mer i eget fönster