Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ny sökning Tillbaka till sökning

Inventeringspresentation
Västmanland
Sala
2001 - 2002

GEOGRAFISK OMFATTNING: Sätra brunn
INVENTERANDE INSTITUTION: Ove Hidemarks Arkitektkontor AB
INVENTERARE: Ove Hidemark
INVENTERINGSKATEGORI : Totalinv...

Läs mer i eget fönster
Modifierad basinventering
Byggnad, Miljö
Okulärbesiktning och arkivstudier

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret