Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Byggnadsinventering i Sätra brunn, Vård och underhållsplan

 Inventering - Syfte

Syfte
GEOGRAFISK OMFATTNING: Sätra brunn
INVENTERANDE INSTITUTION: Ove Hidemarks Arkitektkontor AB
INVENTERARE: Ove Hidemark
INVENTERINGSKATEGORI : Totalinventering
INVENTERINGSKATEGORI KOMMENTAR: Totalinventering av brunnsområdet
BEBYGGELSE-/MILJÖTYP: Annat, nämligen
BEBYGGELSE-/MILJÖTYP KOMMENTAR: Brunnsområde
ANVÄNDA BETECKNINGAR BYGGNAD: kulturhistoriska värden, arkitektoniska värden, verksamhetshistoriska värden
ANVÄNDA BETECKNINGAR MILJÖ:
INVENTERING KOMMENTAR:

PUBLIKATION:
TITEL: Sätra Brunn vård och underhållsplan
TRYCKÅR: 2002
FÖRFATTARE: Ove Hidemark
UTGIVARE: Ove Hidemarks Arkitektkontor AB
FORMAT: Bok
DIGITAL PUBLICERING: Nej