Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND BOGE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, BOGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

456-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOGE KYRKA (akt.), BOGE KYRKA (akt.)

1190 - 1190

1240 - 1259

1250 - 1299

1270 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Boge
Othem-Boge församling
Visby stift
Boge kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Kyrkans byggnadshistoria
Boge kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. I början av 1200-talet avslutades bygget av en numera till största delen försvunnen romansk kyrka genom att ett torn uppfördes. Kvar av den kyrkan är endast nedre delarna av tornet och långhusets nordportal. Ett nytt kor med tillhörande sakristia kom till vid mitten av 1200-talet, och det nuvarande långhuset uppfördes under senare delen av samma århundrade. En rikt skulpterad portal sattes in i långhusets södra vägg omkring år 1350.
1858 drabbades kyrkan av en svår katastrof genom att de övre delarna av det medeltida tornet, som året innan skadats av en s...

Läs mer i eget fönster

År 1190 - 1190 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1200 - 1229 Nybyggnad - Torn
tidigt 1200-tal Tornet byggdes.
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet, uppfört invid ett äldre, ursprungligt långhus
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Ornamental kalkmålning i koret
År 1240 - 1259 Nybyggnad
omkring 1250 Koret och sakristian byggdes, muralmålningar (SvK uppger o. 1240-50, byggmästare Lafrans Botvidarsson). Madonnabild av trä, dopfunt av kalksten.
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, byggt intill den äldre kyrkans västtorn. Långhuset ersatte ett äldre, vars gavel delvis är bevarad i den nuvarande triumfbågsmuren
År 1270 - 1299 Nybyggnad
sent 1200-tal Nytt långhus byggdes (SvK uppger o. 1260).
År 1330 - 1370 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhusets sydportal
År 1330 - 1370 Specifika inventarier - altarskåp
Retabel.
År 1340 - 1359 Ändring
Långhusportal.
År 1344 - 1344 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i koret över kyrkoherden Siggerus.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Figurativa kalkmålningar i långhuset
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i långhuset (”Passionsmästarens-stil”).
År 1690 - 1690 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i koret.
År 1695 - 1695 Brand
Eldsvåda i tornet.
År 1697 - 1697 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten av Jacob Birman.

Jacob Birman (Klockgjutare)

År 1700 - 1700 Specifika inventarier - altartavla
omkring 1700 Altartavla av sandsten.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i koret.
År 1737 - 1737 Fast inredning - predikstol
Predikstol av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1744 - 1744 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar.
År 1744 - 1744 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar.
År 1746 - 1746 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Johan Hernell.
År 1751 - 1751 Fast inredning - läktare
Läktare.
År 1780 - 1780 Ändring
Dörren till sakristian klädd med järnplåt.
År 1784 - 1784 Ändring - ombyggnad, golv
Stengolv i kyrkan och sakristian.
År 1857 - 1857 Ändring
Tornet ramponerades av en storm.
År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad
Tornet och valven i långhuset rasade. Tornet revs och återuppbyggdes, dock utan spetsgavlar (utfördes åren 1867-92). Långhusvalven ersatta med ett vitmenat trätunnvalv, stöttat av en träkolonn.
År 1865 - 1865 Fast inredning - läktare
Ny läktare.
År 1867 - 1892 Nybyggnad - Torn
Torn. Ersatte ett ursprungligt västtorn, som rasade 1858
År 1925 - 1925 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Anders Roland, Stockholm: Nya tegelvalv i långhuset, kalkstenskolonnen åter¬ställdes, tornbågen murades om. Tornhuvens panel reparerades, värmeledning med pannrum under sakristian.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Fast inredning - läktare
Läktaren revs, tornkammarens trägolv höjt 3 trappsteg, inredningens ursprungliga färger framtagna.
År 1930 - 1930 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan göts om.
År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel
Orgel.
År 1949 - 1949 Underhåll
Tegeltaken på långhus(?), kor och sakristia lades om. Ändring av värmesystemet.
År 1957 - 1957 Underhåll
Panelen på tornhuven byttes ut.
År 1958 - 1958 Ändring - restaurering
Restaureringsarbeten efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, Visby: Framtagning av valv- och väggmålningar. Överkalkade målningar från 1690 i koret avlägsnades (konservator Erik Olsson). El-installation, skåp i sakristian, utvändigt plåtbleck under fönsterbänkarna, reparation av fönstren, plåtbeslagning av långhusportalens kapitälband.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1989 - 1989 Fast inredning - orgel
Orgeln digitaliserades.
År 1993 - 1993 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan på Gotland:  Puts¬lagning av samtliga fasader  Naturstensytorna rengjordes  Omläggning av tegeltaken  Ombyggnad av tornhuvens nederdel  Nya landgångar och stegar/trappor på vindarna  Strävpelarens faltäckning byttes ut  Ankarslutarna målades  Klockbocken byggdes om  Ytbeläggningen på klockdäcket byttes mot asfaltpapp och utloppsrännan plåtkläddes  Åskskyddet kompletterades  Tätningar av blyplåt mellan byggnadskropparna  Gavelpartierna på långhusets V fasad murades i med tegel som putsades  Fönstren renoverades  Dörrarna tätades och tjärströks  Träden på kyrkogården klappades.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Underhåll - port
Kyrkans portaler konserverades av Stenkultur i Sthlm AB.

Stenkultur i Stockholm AB (Konservator)