Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND BOGE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, BOGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

456-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOGE KYRKA (akt.), BOGE KYRKA (akt.)

1190 - 1190

1240 - 1259

1250 - 1299

1270 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Boge
Othem-Boge församling
Visby stift
Boge kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2009

Kort beskrivning av kyrkobyggnaden
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av ett kor med sakristia, långhus och torn.

Ytterväggar och murverk
Murverket är uppbyggt av kalksten. Ankarjärn (2 st.) är inlagda i långhuset, och dess sydvästra hörn stöttas av en kraftig stödmur av kalksten. De skråkantade socklarna, omfattningar, portaler och hörnkedjorna är frilagda från puts.

Tornhuv och yttertak
Åttasidig tornhuv, klädd med tjärad s.k. tornpanel (snedkantade bräder). Höjden till flöjeln är ca 37 m. På var sida finns två ljudgluggar, hälften av dem täcks med fågelskyddsnät på träramar och resten med träluckor. Konstruktionen består..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2009

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2009

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2009

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2009

 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2009

Väggar och valv i kyrkorummet och i sakristian Kyrkorummets och sakristians väggar och valv är putsade med kalkputs och avfärgade, målningar finn

Läs mer i eget fönster