Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG GRIMETON 44:1 - husnr 1, GRIMETONS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

703-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRIMETONS KYRKA (akt.)

1100 - 1674

1100 - 1674

Halland
Varberg
Halland
Grimeton
Himledalens församling
Göteborgs stift
Karsavägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1997

Socknen är känd för sina sex långvågsradiomaster. Talrika fornlämningar, bl a två större och några mindre gravfält samt rester av en fornborg vittnar om längden av bygdens historia. Man måste utgå från att Grimetons församling liksom sina grannsocknar ägt en kyrkobyggnad redan på medeltiden. Den första kyrkan lär ha varit en gårdskyrka. Det är också troligt att detta var en stavkyrka.

Så som kyrkan i dag ter sig, med undantag av tornet som uppfördes 1919, tillkom den år 1800 med ägaren av Torstorps gård Carl Otto Wolffradt, dåvarande patronus, som byggherre. S.P. Bexell skriver i sin "Hallands historia", Göteborg 1817-1818: "Den äl...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1674 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Byggnadshistorien oklar. Rester av medeltidskyrka kan finnas i västra muren. Kyrkan ny- eller ombyggdes 1674.
År 1100 - 1674 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1680 - 1700 Fast inredning - predikstol
Kyrkans predikstol tillkommer under sent 1600-tal.

LA Rapport 1998:13. (Arkiv)

År 1800 - 1800 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar

Carl Otto Wolffradt (Byggherre)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1835 - 1835 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en ny orgel.

LA Rapport 1998:13 (Arkiv)

År 1919 - 1919 Nybyggnad - Torn
Torn

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1919 - 1919 Ändring - restaurering

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning i grårosa kulör.

LA Rapport 1998:13 (Arkiv)

År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny färgsättning, ny textilförvaring.

LA Rapport 1998:13. (Arkiv)