Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG GRIMETON 44:1 - husnr 1, GRIMETONS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

703-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRIMETONS KYRKA (akt.)

1100 - 1674

1100 - 1674

Halland
Varberg
Halland
Grimeton
Himledalens församling
Göteborgs stift
Karsavägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Exteriör

Inventeringsår 2002

HELHET - Kyrkan är uppförd i gråsten och putsad och avfärgad med kalk in- och utvändigt. Kyrkan förlängdes ca 1680. Koret är halvcirkelformat och långt fram i kyrkan, intill koret, skjuter korta korsarmar ut. Långhus och kor fick sitt nuvarande utseende år 1800 när korsarmarna byggdes till. I väster finns ett stentorn med plåtklädd tornhuv. Tornet uppfördes 1919. Långskeppets tak är täckt av enkupiga lertegelpannor.

TORN - FASAD - Slätputsad, troligtvis kalkputs. Målad i en bruten vit kulör. Sockel i liv med fasaden, av huggen natursten med grå fog. LJUDLUCKOR - 2 st rundbågeformade ljudluckor med en liggande träpanel och foder av trä,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak
 • Huv

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Plåt
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Kor - Öster
 • Kor - Rundat

Inventeringsår 1997

 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
Interiör

Inventeringsår 2002

HELHET - Kyrkans inredning är till stora delar från 1919 t.ex. altaret, altarringen, korskranket, skranket runt sakristian och bänkinredningen. I

Läs mer i eget fönster