Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, ANEBODA 1:66 ANEBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Anebodakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANEBODA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANEBODA 1:66

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter B
Kvarteret är till sin karaktär homogent med låga rektangulära vårdar i grå och röd granit. Nytillskott bör
såväl i sin utformning som vid valet av stenmaterial ansluta sig till detta.

Kvarter C
Gravvårdarna i kvarter C är av en skiftande karaktär med allt från smala högresta diabasstenar, sluttande
hällar till låga rektangulära stenar av yngre datum. Denna blandade karaktär gör kvarteret mindre
känsligt för nytillskott. Dessa bör dock i utformning och material ansluta sig till intilliggande vårdar
samt vara utförda i den grå-svarta färgskala vilken stenarna i kvarteret tydligt uppvisar. Bland kvarterets
gravvårda...

Läs mer i eget fönster

David Fuchs, smålands museum.