Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, ANEBODA 1:66 ANEBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Anebodakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANEBODA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANEBODA 1:66

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården breder ut sig över ett stort område och har utvidgats både i norr och väster. På den norra delen
har man låtit anlägga en minneslund. Hela Aneboda kyrkogård sluttar kraftigt från de högre liggande
kvarteren väster om kyrkan ned till de lägst belägna kvarteren i närhet till byvägen och sjön i öster.
Kyrkogårdens äldsta gravvårdar utgörs av några enkla resta naturstenar vilka härrör från 1700-talet.
Det stora flertalet av kyrkogårdens gravvårdar är annars låga rektangulära stenar av yngre datum.
Nämndeman N. J. Johnsson lät donera mark från sin gård till en av kyrkogårdens utvidgningar. Som
villkor för denna gåva lov...

Läs mer i eget fönster
År 1899 - 1998 Ändring
För händelser, se pdf.

Hans Hammarqvist (Trädgårdsarkitekt)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)

År Okänt Nyanläggning