Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, ROGSLÖSA 8:1 ROGSLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rogslösa kyrka, 196

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROGSLÖSA KYRKA (akt.), ROGSLÖSA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ROGSLÖSA 8:1

9/20/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, den medeltida tiondeboden och kyrkogården med sina bevarade bindstolpar och liktrappa utgör tillsammans med skolbyggnaderna, det f d ålderdomshemmet och prästgården en intressant kyrkomiljö, som vittnar om kyrkplatsens forna betydelse som sockencentrum. Skolbyggnaderna, som fortfarande är i bruk, bidrar starkt till en historisk kontinuitet.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Rogslösa kyrka tillhör de kyrkor i västra Östergötlands medeltida centralbygd, som troligen uppfördes på initiativ av stormannasläkterna i området. De...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötland

1/1/02 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Rogslösa kyrka med omgivande kyrkogård, delvis medeltida kyrkogårdsmur och
tiondebod utgör en kyrkomiljö av nationellt intresse. Kyrkogården har en ovanlig
utsträckning med en mycket långsmal form i väst/östlig riktning. Kyrkan ligger ungefär
mittpå den äldre kyrkogården, som eventuellt har haft i stort samma utsträckning sedan
medeltiden.
Muren i kalksten med bevarade medeltida delar utgör en väsentlig del av miljöns
samlade ålderdomliga intryck. Tiondeboden är troligen medeltida och hör till ett fåtal
bevarade i länet. Av de övriga kan bl a tiondebodarna i Örberga och Normlösa nämnas.
Grindarna i...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2002.