Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, ROGSLÖSA 8:1 ROGSLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rogslösa kyrka, 196

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROGSLÖSA KYRKA (akt.), ROGSLÖSA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ROGSLÖSA 8:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ROGSLÖSA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 766, 1900: 1176, 1995: 565

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca 12 km sydväst om Vadstena, högt i det uppodlade landskapet mellan sjöarna Tåkern och Vättern. På platsen har påträffats fragment av tidiga gravvårdar av s.k. Eskilstunatyp, vilket tyder på att en kyrka funnits här redan under 1000-talet. Under 1700-talet har här hållits ting. Invid kyrkan ligger prästgården och en medeltida tiondebod samt skola och förskola. Vid Borghamn invid Vättern finns en ödekyrkogård, Bockakyrkogården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEF...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. I den
inventering som utfördes av bogårdsmurar (kyrkogårdsmurar) i Linköpings Stift 2002-
2003 bedöms det att de äldre kyrkogårdsmurarna innehåller rester efter medeltida
murverk.
I samband med planerna på en utvidgning av kyrkogården mot norr 1933-35 antog man
att kyrkogården utvidgats tidigare. Detta bör i så fall ha skett före slutet a...

Läs mer i eget fönster