Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidingö kn, LIDINGÖ 5:58 M.FL. RADHUSEN I KVARTERET CANADA (CANADAHUSEN) Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_1288.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RADHUSEN I KVARTERET CANADA (CANADAHUSEN) (akt.)
Stockholm
Lidingö

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

LIDINGÖ 5:58

LIDINGÖ 5:57

LIDINGÖ 5:56

LIDINGÖ 5:55

LIDINGÖ 5:54

LIDINGÖ 5:41

LIDINGÖ 5:40

LIDINGÖ 5:39

LIDINGÖ 5:38

LIDINGÖ 5:37

LIDINGÖ 5:36

LIDINGÖ 5:35

LIDINGÖ 5:34

LIDINGÖ 5:33

LIDINGÖ 5:32

LIDINGÖ 5:31

LIDINGÖ 5:30

LIDINGÖ 5:29

LIDINGÖ 5:28

LIDINGÖ 5:27

LIDINGÖ 5:26

LIDINGÖ 5:25

LIDINGÖ 5:24

LIDINGÖ 5:23

LIDINGÖ 5:22

LIDINGÖ 5:21

Byggnader
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:21 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:22 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:23 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:24 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:25 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:26 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:27 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:28 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:29 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:30 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:31 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:32 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:33 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:34 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:35 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:36 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:37 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:38 - husnr 1 Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:39 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:40 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:41 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:54 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:55 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, parhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:56 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:57 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
LIDINGÖ LIDINGÖ 5:58 - husnr 1, CANADAHUSEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus (ursprunglig)
Inventeringar
Byggnadsinventering i Kulturmiljöinventering, flerbostadshus   2008-2009

Stockholm 

Lidingö 

Inventeringskategori:  Områdesinventering

Informationssägare: Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Syfte

Byggnadsminnen i Lidingö, BASINFORMATION   1992-2005

Stockholm 

Lidingö 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte