Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VISTS PRÄSTGÅRD 3:1 VISTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISTS KYRKOGÅRD (akt.), VISTS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISTS PRÄSTGÅRD 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

BESKRIVNING AV DEN ÄLDRE KYRKOGÅRDEN

Kyrkogårdarna består av fem kvarter A-E. Kvarter A-C ligger på den äldre
kyrkogården, där kyrkan ligger, medan D och E ligger på nya kyrkogården från 1935.
De flesta av gravvårdarna finns på kyrkans norra och södra sida. På den nya
kyrkogården finns en minneslund. Många ytor på den nya delen har ännu inte tagits i
bruk. Kyrkogårdarna redovisas här var för sig med början med den äldre delen.

Allmän karaktär
Kyrkogården omgärdas av en trädkrans av varierande trädslag. Runt kyrkogården går en
mur i oregelbunden skiftgång, och innanför den växer en häck av syren. Kvarter A finns
på kyrka...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets byggnadsregister