Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VISTS PRÄSTGÅRD 3:1 VISTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISTS KYRKOGÅRD (akt.), VISTS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISTS PRÄSTGÅRD 3:1

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV DEN ÄLDRE KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Kyrkan med dess murar, grindar och omgivande kyrkogård har mycket höga
kulturhistoriska värden. Den höga trädkransen minner om ett äldre parkideal som rådde
på stadskyrkogårdarna från slutet av 1700-talet, och på kyrkogårdarna på landsbygden
från mitten av 1800-talet. Ett mycket högt kulturhistoriskt värde ligger i kyrkogårdens
struktur. Det var förr vanligt att som här i Vist förlägga de mer påkostade
familjegravarna till kvarterens ytterkanter, och i närheten av kyrka. Här finns större
gravanläggningar utmed den västra sidan. I det nordvästra hörnet finns fle...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Jeannette Kreutz, Östergötlands
länsmuseum 2006.