Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, ANEBODA 1:66 ANEBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Anebodakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANEBODA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANEBODA 1:66

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Aneboda kyrkogård, vilken har anor från medeltiden, är belägen på en sluttning invid sjön Stråken.
Kyrkogården har utvidgats vid ett flertal tillfällen och breder idag ut sig över ett mycket stort område
och är indelat i ett stort antal kvarter vilka går under benämningarna A –U. Karaktären på gravstenarna
i kyrkogårdens kvarter skiftar kraftigt där de äldst bevarade stenarna, vilka återfinns i kvarter H, utgörs
av enkla resta naturstenar, härrörande från 1700-talet. I kvarteren återfinns även ett antal monumentala
diabasvårdar, större familjegravvårdar, liggande och sluttande hällar liksom ett stort antal låga...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande