Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, GÖTLUNDA KYRKA 1:1 GÖTLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Götlundaanläggning3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTLUNDA KYRKA (akt.)
Västmanland
Arboga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÖTLUNDA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården är långsträckt i nord-sydlig riktning och omger kyrkan på alla sidor. Större utvidgningar har skett 1747-48, 1864, 1876-80 och 1918-20. Ett ännu nyare område med minneslund, anlagt 1972, finns utanför norra kyrkogårdsmuren. I söder vidtar ett parkområde, med ett tjugotal lönnar, som sträcker sig bort till prästgården.

Kyrkogårdens äldre del inhägnas på tre sidor av en huggen stenmur från 1864, bevuxen med olika sedumarter. Huvudingången i väster och norra ingången utgörs av dubbla spjälgrindar av svartmålat gjutjärn mellan kraftiga grå granitstolpar, krönta med runda stenkulor. Likadana grindar men med enklare stolpar...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1997

Text saknas för närvarande