Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, GÖTLUNDA KYRKA 1:1 GÖTLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Götlundaanläggning3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTLUNDA KYRKA (akt.)
Västmanland
Arboga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÖTLUNDA KYRKA 1:1

11/22/06 Karaktäristik och bedömning

På kyrkogårdens två södra gravkvarter har gravarna, från 1900-talets första decennier, fått behålla sina ursprungliga stenramar och grusade ytor som regelbundet krattas. Att detta äldre gravskick bevarats i så stor skala är ovanligt.

Kyrkbyns bebyggelse från 1700- och 1800-talen bildar med sina välhållna drag en av länets mer välbevarade miljöer i sitt slag. Av särskilt intresse är platsens två generationer prästgårdsbyggnader, vilka ligger på samma tomt.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
• Bevarade ursprungliga exteriördetaljer är av stort bevarandevärde, såsom fönstren,
...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift

Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Rapporten färdigställd: 2006-11-22