Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sävsjö kn, STOCKARYD 26:1 STOCKARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stockaryd kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STOCKARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Sävsjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

STOCKARYD 26:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården är rektangulär, något trapetsoid, och kyrkan är belägen
i sydöst. Inga gravvårdar fi nns i dess direkta närhet. Kyrkogården
är uppdelad i två delar, en äldre rektangel med kyrkan i söder och
en senare långsträckt, något lägre liggande, utvidgning i väster.
Den är helt modern till sin karaktär med öppna gräsytor delade av
öst-västliga rygghäckar i måbär och liguster. Utanför kyrkogården,
i öster, finns en kulle med borttagna gravvårdar.

Omgärdning
Omgärdningen varierar runt kyrkogården. Den äldre delen avgränsas
i söder av ett smidesstaket på en huggen granitsockel, vilket
fortsätter i öster i...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande