Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sävsjö kn, STOCKARYD 26:1 STOCKARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stockaryd kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STOCKARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Sävsjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

STOCKARYD 26:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A-D
Liksom många andra kyrkogårdar följer Stockaryds efterkrigstidens
ofta likriktande utveckling. Parallellt med folkhemsbygget utjämnades
skillnader i social rang på kyrkogården genom att systemet
med allmänna linjen och köpegravar försvann. Alla gravvårdar fi ck
istället mer eller mindre samma utformning med låga och breda
gravstenar. Denna utveckling mot en enklare och mer lättskött kyrkogård
är typisk för andra hälften av 1900-talet. Det kulturhistoriska
värdet i kvarteren ligger främst i den övergripande strukturen med
gräsytor och rygghäckar.

Kvarter E
Kvarterets främsta kulturhistoriska värde ligger i ve...

Läs mer i eget fönster

Ia Manbo, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.