Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, ROGSLÖSA 8:1 ROGSLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rogslösa kyrka, 196

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROGSLÖSA KYRKA (akt.), ROGSLÖSA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ROGSLÖSA 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Rogslösa är en medeltida socken och är belägen i ett öppet odlingslandskap mellan Vättern och Tåkern. Den första kyrkan på platsen har sannolikt varit av trä. Den nuvarande kyrkan är uppförd av kalksten i etapper med början under 1100-talets första hälft. Korpartiet och korsarmarna är uppförda i mitten av 1200-talet med influenser från cisterciensisk arkitektur. Kyrkans sadeltak liksom tornets pyramidformade huv är spåntäckta. Kyrkan restaurerades 1958-1959 under ledning av arkitekt Erik Lundberg, då bl a ett vapenhus i söder tillbyggdes. Huvudingången är via vapenhuset i söder och genom sydportalens rikt utsmyckade dörr. Den sk Rog...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

ROGSLÖSA KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger på östgötaslätten mellan Tåkern och Vättern.
Kyrkogårdens planlösning är rektangulär i SSV/NNÖ och kyrkan ligger relativt centralt
placerad på den äldre kyrkogården. Kyrkans långhus är orienterat i väst/öst.

Rogslösa kyrka
Den första kyrkan på platsen har sannolikt varit av trä. Den nuvarande kyrkan är
uppförd av kalksten i etapper med början under 1100-talets första hälft. Korpartiet och
korsarmarna är uppförda i mitten av 1200-talet med influenser från cisterciensisk
arkitektur. Kyrkans sadeltak liksom tornets pyramidformade huv är spåntäckta. Kyrkan
restaurerades...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister