Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalix kn, TÖRE 32:1 TÖRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Töre.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖRE KYRKA (akt.)
Norrbotten
Kalix

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TÖRE 32:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkotomten är avskalad med vida gräsytor och ramas in av en naturstensmur,
kantad av björkar. I övrigt finns bara enstaka buskar och tallar. Kyrkan står
mitt på kyrkotomten som korsas av grusgångar i flera riktningar. Gångarna
lyses upp av ett fåtal låga lyktor med koniska armaturer i opakt glas.
Huvudgången i öst-västlig riktning markeras av betongplattor och slutar i en
bred, monumental betongtrappa som leder ned till församlingshemmets
parkering.

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets byggnadsregister