Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalix kn, TÖRE 32:1 TÖRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Töre.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖRE KYRKA (akt.)
Norrbotten
Kalix

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TÖRE 32:1

Historik

Töre kyrka ligger på en höjd vid Töreälvens utlopp. Töre blev egen församling så sent som 1909. Från 1876 till 1936 tjänade en gammal träbyggnad som gudstjänstrum, den revs 1968. Den nya kyrkan stod färdig 1936 i tegel. Den byggdes av byggmästaren Betuel Gunnard Hällsten efter Evert Milles ritningar. Planen är rektangulär med smalare kor och västtorn. Sadeltaket är klätt med plåt, fasaderna är vitputsade med blyinfattade fönster. Även invändigt är kyrkan helt vitputsad. Taket är tunnvälvt. Passager är upptagna i långsidornas djupa rundbågade fönsternischer, så att sidogångar bildas. Koret, som får sitt ljus från ett söderfönster, ha...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan byggdes 1936 efter Evert Milles ritningar och ersatte då en äldre, provisorisk
kyrkolokal.

År 1936 - 1936 Nybyggnad
Kyrkan uppförs efter ritningar av Evert Milles

Evert Milles (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Ändring
Ombyggnad av kyrkotomt i stort enligt arkitekt Evert Milles intentioner. Teknisk rådgivare är länsträdgårdsmästare Erik Lindström.

Erik Lindström (Trädgårdsmästare)

År 1968 - 1968 Rivning
Töre gamla kyrka rivs.