Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, HAMRE 1:8 DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) OCH DUVEDS LILLKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4187-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) OCH DUVEDS LILLKYRKA (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAMRE 1:8

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården breder ut sig mot söder, med en terrass med äldre gravvårdar närmast kyrkan. Lövträden sätter sin prägel på kyrkoanläggningens miljö. Kyrkogården omgärdas av delvis staket och delvis häckar, grindstolpar i huggen sten med svarta järngrindar i huvudentrén kröns av ytterbelysning. Den asfalterade gången mellan huvudentrén och kyrkan utgör ett undantag, i övrigt består markbeläggningen av gräsytor och svängda grusgångar. På kyrkogården är gravstenarna till övervägande del i sten med ett fåtal järnkors, häckar delar på de flesta ställen in gravkvarteren. I den nordöstra delen av kyrkogården står en enkel vitmålad byggnad med...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik