Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, HAMRE 1:8 DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) OCH DUVEDS LILLKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4187-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) OCH DUVEDS LILLKYRKA (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAMRE 1:8

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

Kyrkans sedan byggnadstiden väl bevarade exteriör är en god representant för de nygotiska kyrkobyggnader som uppfördes under slutet av 1800- talet till följd av befolkningsökning. Det är en storslagen treskeppig träkyrka med en tydlig höjdverkan i det höga västtornet med sin långa smala spira. Den för nygotiken karakteristiska vertikaliteten förstärks även av trapphusens torn i öster och av spetsbågeformade öppningar och omfattningar på fasaden. Långhusets regelbundenhet livas upp genom väggytornas struktur och kyrkan ger ett imponerande och vackert intryck med sin variationsrika exteriör.

Långhuset har en väldig rymd, ett intry...

Läs mer i eget fönster

Martin Lagergren & Emelie Petersson, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2004-2005.