Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, BÖRSTIL 13:1 BÖRSTILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Börstil kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRSTILS KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BÖRSTIL 13:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården inramas av en kallmurad gråstensmur och en trädkrans. Ingångarna till kyrkogården har granitstolpar och smidesgrindar. Från södra ingången leder en grusgång upp till södra kyrkporten. Gången kantas av en allé av låga lövträd. Börstils kyrkogård utvidgades åt norr 1928. En ny utvidgning i ostlig och nordostlig riktning ägde rum mellan åren 1974 och 1985. Den äldsta delen av kyrkogården och den 1928 tillkomna delen har en strikt indelning med rätvinkliga gravkvarter och raka grusgångar. Fotografier från 1950-talet visar att en stor del av gravarna var grusgravar med stenramar. I dag har nästan alla grusgravarna försvunnit ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister