Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, BÖRSTIL 13:1 BÖRSTILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Börstil kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRSTILS KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BÖRSTIL 13:1

Historik

Börstils kyrka är belägen 3 km utanför Östhammar i norra Roslagen. Exteriören har sedan 1800-talets mitt en typiskt nyklassisk prägel. Då ombyggdes den medeltida kyrkan. Av denna kvarstår långhusets gråstensmurar som formar en salkyrka med fullbrett, rakavslutat kor, uppförd tidigast vid 1200-talets slut men troligen först kring mitten av 1300-talet. Intill korets nordmur stod en sakristia och i söder ett vapenhus. Börstils socken är en av de största i Uppland och kyrkan byggdes därför ovanligt rymlig. En mindre utbyggnad har funnits i väster och den anses ha tillkommit på 1500-talet. Det exakta årtalet är okänt. Arkivalier upplyser...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården uppvisar en varierande och representativt urval av gravstenar alltifrån det sena 1800-talet och framåt som speglar gravkulturens förändring över tiden.
Bårhuset har en välbevarad utformning i nyklassicistisk stil som väl ansluter till kyrkobyggnaden och även har ett arkitektur- och kulturhistoriskt värde.

År 1340 - 1359 Nyanläggning
En kyrka invigdes som sannolikt bestod av den nuvarande kyrkans yttermurar förutom tornet. Det var en rektangulär stenkyrka som troligen hade innertak av trä.
År 1719 - 1719 Brand - Delvis förstörd
1719 Kyrkan brändes av ryssarna. Både inventarier och fast inredning förstördes.
År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till kyrkogårdsutvidgning och ny ekonomibyggnad. Förslag utarbetades av arkitekt Olle Wallerstedt och Lundqvist och Jacobsson markkonsulter.