Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, DUNKERS KYRKA 1:1 DUNKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3466-008.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DUNKERS KYRKA (akt.)
Södermanland
Flen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DUNKERS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Dunkers kyrka är belägen på en höjd med kyrkogård söder, öster och norr om kyrkan. Mot söder ligger kyrkogården från 1896, som är lägre belägen. Kyrkogården utvidgades i norr 1928, då även gravkapellet byggdes. Kyrkogården i söder avgränsas av en slänt. Kyrkogårdarna omgärdas av en bogårdsmur av kallmurad gråsten - i söder och norr i form av en terrassmur. En äldre trädkrans av lövträd inramar kyrkogården. Den äldre kyrkogårdens ingång är belägen i västra bogårdsmuren, mitt framför vapenhusets ingång, och utgörs av svarta smidesgrindar. Ett böjt smidesjärn nedsatt i murens båda avslut utgör en dekorativ båge, som kröns med ett kors...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande