Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, DUNKERS KYRKA 1:1 DUNKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3466-008.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DUNKERS KYRKA (akt.)
Södermanland
Flen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DUNKERS KYRKA 1:1

9/25/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN -Dunkers kyrka är belägen på en höjd strax väster om sjön Dunkern i ett omgivande fornlämningsrikt jordbrukslandskap. Området är ett herrgårdslandskap präglat av 1600-talets säterier. . I miljön väster om kyrkan finns byggnader med anslutning till socknens tidigare administration - bl a kyrkskolan, socknens äldsta från 1847, och klockargården. Skolan är fortfarande i funktion. Kyrkomiljön i Dunker ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljövården.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Nyare utvidgningar av kyrkogården ligger i söder 1896 och i norr 1928. Kyrkogårdarna omgärdas av en bogårdsmur av kallmurad gråsten. En äldre ...

Läs mer i eget fönster

Eva Wockatz, Sörmlands museum