Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, LURS KYRKA 1:1 LURS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3084-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LURS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LURS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

LURS KYRKA ligger på norra delen av kyrkogården, på en terrassering inom kyrkogården, med stödmur åt söder. En trappa i stödmuren ligger i linje med kyrkans sydportal. Terrassen omgärdas tillsammans med övriga kyrkogården av en kallmurad skalmur av tuktad granit, med ingångar i norr, öster och väster, öppnade med dubbla järngrindar i svart järnsmide. En ytterligare ingång i norr i anslutning till ett bårhus öppnades 1969. Längs kyrkogårdsmuren växer en del alm och ask samt några oxelträd, vid terrasskanten mot kyrkan ett par buskar.

Grusade och delvis asfalterade gångar i enkelt rutnätssystem, och gräsbevuxna kvarter. På grund av d...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik