Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, LURS KYRKA 1:1 LURS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3084-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LURS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LURS KYRKA 1:1

10/17/05 Karaktäristik och bedömning

LURS KYRKA uppfördes 1862 efter ritningar av J Erik Söderlund, strax invid sin medeltida föregångare, som samtidigt revs. Med sin tydliga och höga placering utgör kyrkan ett viktigt blickfång i det omgivande kulturlandskapet.

KYRKOGÅRDENS murar, grindar och uppvuxna lövträd är värdefulla för kyrkomiljöns karaktär. Den yngre kyrkogården en bit därifrån har en enklare karaktär, som huvudsakligen uttrycks i dess övergripande planering (fältindelning, stenmur, trädplantering). Kyrkogårdens äldre del har kontinuitet sedan medeltiden.

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län