Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1 BJÖRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

455-9.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården
Björke kyrkogård är ojämnt rektangulär till sin form i nordsydlig riktning. Den har 1982 utvidgats åt norr med en ny kyrkogård som ligger högre än den gamla.
Gamla kyrkogården är omgiven av en låg terrassmur och låg häck i öster, söder och väster. I norr är det öppet mot den nya kyrkogården som i väster begränsas av en häck, i norr av en buskridå och i öster av en terrassmur och häck.
På kyrkogården fanns 1996 ca 160 st. synliga gravar

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns norr om kyrkobyggnaden en byggnad innehållande pannrum.

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister