Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1 BJÖRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

455-9.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1

Historik

Björke kyrka ligger i en liten lövskogsdunge omgiven av öppna slättmarker. Kyrkan består av ett närmast kubiskt långhus och öster därom ett mindre, avlångt och rakslutet kor av nästan samma längd som långhuset med en vidbyggd sakristia i norr. Kyrkan är av vitputsad kalksten och har låga tegeltäckta sadeltak. En liten brädklädd takryttare med raka sidor rider över långhusets västra del. Kyrkans huvudingång ligger i söder i långhusets sydfasad, men ingångar finns även på långhusets norra sida och i korets sydfasad. Kyrkan är invändigt välvd; koret med två valv, långhuset med fyra valv kring en mittkolonn. Äldst, från 1200-talets börj...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
Korets västparti – från 1200- talets början – är kyrkans äldsta bevarade del. Ursprungligen var koret försett med en absid i öster. Långhuset uppfördes vid mitten av samma århundrade. Omkring 1350 utfördes den kvarstående, rakslutna förlängningen av koret åt öster. Ett torn var uppenbarligen planerat att komplettera anläggningen, men något sådant kom aldrig till utförande. Istället har klockan hängts i en låg takryttare av trä på långhusets västra del.
Kyrkan har genomgått förhållandevis stora förändringar sedan medeltiden. En sakristia byggdes 1860, och samtidigt förstorades fönstren, korets väggar förhöj...

Läs mer i eget fönster
År 1090 - 1090 Nyanläggning
Byggnadsår enl. Strelow.
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Koret byggdes (med absid i Ö). Ca 1260 enl. SvK.
År 1240 - 1259 Nybyggnad
ca 1250 Långhuset byggdes. Stod färdigt o. 1275 enl. SvK.