Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ALSKOG KYRKOGÅRDEN 1:1 ALSKOG KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

448-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALSKOG KYRKA (akt.), ALSKOGS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALSKOG KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården
Alskog kyrkogård har idag i det närmaste en kvadratisk form. I mitten av 1800-talet utvidgades kyrkogården mot norr, en rad med lindar markerar sannolikt den äldre gränsen. 1965 påfördes fyllningsmassor på den sydöstra delen som därigenom fick nuvarande nivå.
Kyrkogården är omgiven av kallmurar, där varje sträcka mäter ca 70 m, höjden varierar mellan 110-150 cm (yttermått på S sidan) och bredden mellan 65-90 cm där de senare murarna mäter den smalare bredden. Sydöstra hörnet är täckt med fyra kalkstenshällar, troligen medeltida gravhällar.
I den östra mursträckningen finns en medeltida stiglucka. Den är uppmurad av ka...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister