Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ALSKOG KYRKOGÅRDEN 1:1 ALSKOG KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

448-8.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALSKOG KYRKA (akt.), ALSKOGS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALSKOG KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Kyrkan ligger tillsammans med prästgården (nu stiftsgård) och skolan mellan landsvägen och åkermarker. Kyrkogården har i öster en bevarad medeltida stiglucka med öppning i övervåningen mot kyrkogården. Den murade och putsade kyrkan består av ett lågt långhus från 1200-talets första fjärdedel, ett något yngre västtorn med trappa i nordmuren och hög spira - spirans form härrör sannolikt från medeltiden även om den förnyats (senast 1953) samt ett högt gotiskt kor från omkring 1300 med ursprunglig kryssvälvd sakristia i norr. Koret uppfördes som första etapp av en planerad större kyrkobyggnad. Kor, långhus och torn har i söder respekti...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
Alskog kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Även stigluckan i den östra kyrkogårdsmuren är av medeltida ursprung.
Redan på 1100-talet fanns här troligen en träkyrka, varav några plankor återanvänts i tornet. Träkyrkan avlöstes vid decennierna kring sekelskiftet 1200 av en tornlös, romansk stenkyrka, vars absidkor i sin tur revs hundra år senare när det nuvarande koret med sakristian byggdes. En portal och ett par fönsteromfattningar därifrån har återanvänts i dagens kyrka, vars äldsta del således är det kvarvarande romanska långhuset, uppfört i början av 1200-talet. Tornet kom till ett par dece...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
En träkyrka byggdes troligen på platsen, varav plankor och en bjälke är bevarade i det nuvarande tornet.
År 1100 - 1550 Nybyggnad
Stiglucka.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Ett nu försvunnet absidkor byggdes (portal, återanvänd som sakristiportal, samt 2 st. fönsteromfattningar bevarade) till stavkyrkans långhus.
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Det nuvarande långhuset byggdes.
År 1239 - 1239 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Taxuslistan.
År 1850 - 1850 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades (sannolikt) åt N.
År 1890 - 1890 Plantering
omkring 1890. Trädplantering på kyrkogården.
År 1964 - 1965 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården fylldes upp.
År 2002 - 2003 Ändring
Stigluckans fasadputs avlägsnandes och ersattes med ny som avfärgades. Den invändiga putsen behölls men avfärgades. Träet tjärades. Grindstolparna fixerades och målades.