Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION NORRA SKÅNES SKOGSBYGD, Skåne Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Skåne
Odlingslandskap - Skogsbygd
Beskrivning

Området ligger i sin helhet över högsta kustlinjen och domineras av urbergsmorän. Det är kuperat och har en varierande uppodlingsgrad runt såväl byar ...

Läs mer i eget fönster