Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AKALLA 4:1 EGGEBY GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EGGEBY GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Kultur och nöjesliv - Park - Folkpark

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

AKALLA 4:1

Byggnader
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 124 Samhällsservice och teknisk försörjning - Transformatorhus
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 137 Jordbruk - Lada; Jordbruk - Ladugård; Offentlig förvaltning - Stall; Registrerade utan huvudgrupp - Ekonomibyggnad; Registrerade utan huvudgrupp - Vagnslider / redskapslider
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 138 Jordbruk - Garage
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 141 Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukstuga
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 143 Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Registrerade utan huvudgrupp - Flygelbyggnad
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 144 Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Registrerade utan huvudgrupp - Flygelbyggnad
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 145 Offentlig förvaltning - Stall
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 146 Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 286 Bostadsbebyggelse - Bostadshus
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 309 Jordbruk - Bod; Offentlig förvaltning - Stall; Registrerade utan huvudgrupp - Ekonomibyggnad
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 352 Kultur och nöjesliv - Dansbana / dansrotunda
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 365 Jordbruk - Bod; Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin; Registrerade utan huvudgrupp - Ekonomibyggnad; Registrerade utan huvudgrupp - Vagnslider / redskapslider
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 9014 Försvarsväsende - Befästningsverk
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 9015 Försvarsväsende - Befästningsverk
STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 9016 Registrerade utan huvudgrupp - Förråd
Miljöer
HUSBY
Inventeringar
Inventering av bebyggelse i KOMPLETTERANDE INVENTERING AV STADSDELEN HUSBY, 2007   2007-2008

Stockholm 

Stockholm 

Inventeringskategori:  Selektiv inventering

Informationssägare: Stockholms stadsmuseum

Syfte