Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, GETAKÄRR 3:62 VARBERGS FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning

NF0565/97

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VARBERGS FÄSTNING (akt.)
Halland
Varberg

Slott och herrgård - Riksfäste

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Slott och herrgård - Riksfäste

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

GETAKÄRR 3:62

Byggnader
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 1, SÖDRA LÄNGAN (ESKILS SALSHUSET) Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin; Offentlig förvaltning - Stall; Rättsväsende - Häkte / arrest; Slott och herrgård - Källare; Slott och herrgård - Slott; Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 10, KASERNEN (GAMLA ARTILLERIBARACKEN) Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Försvarsväsende - Kasern; Rekreation och turism - Vandrarhem; Rättsväsende - Häkte / arrest
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 11, BEVAKNINGSBEFÄLHAVARENS BOSTAD Boställe och tjänstebostad - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad (ursprunglig)
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 12, KRONOHÄKTET Rekreation och turism - Vandrarhem; Rättsväsende - Häkte / arrest (ursprunglig)
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 13, GAMLA KRONOBAGERIET Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Försvarsväsende - Bageri - Kronobageri; Rekreation och turism - Vandrarhem
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 7, KARL XI:S STALL Försvarsväsende - Tyghus; Offentlig förvaltning - Stall
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 8, NORRA BEFÄLSBYGGNADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad; Industri - Verkstad
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 8002, VÄSTRA LÄNGAN (KUNGSHUSET, FRUSTUGAN) Försvarsväsende - Kasern; Hantverk och manufaktur - Bageri; Jordbruk - Brygghus; Slott och herrgård - Slott
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 8003, ÖSTRA LÄNGAN (CELLBYGGNADEN) Rättsväsende - Häkte / arrest
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 8004, ÖSTRA LÄNGAN (KOMMENDANTSHUSET) Slott och herrgård - Bostadshus; Slott och herrgård - Slott
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 8005, NORRA LÄNGAN Religionsutövning - Kyrka; Slott och herrgård - Slott
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 8006 Bostadsbebyggelse - Bostadshus
VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 9, SÖDRA BEFÄLSBYGGNADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad; Försvarsväsende - Kasern
Inventeringar
Byggnadsminnen i Varberg, BASINFORMATION   1992-2017

Halland 

Varberg 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte

Inventering av bebyggelse i Varberg kommun (Hallandsinventeringen)   2005-2010

Halland 

Varberg 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Kulturmiljö Halland

Syfte