Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i Varberg kommun (Hallandsinventeringen)

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Halland.