Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, DINGTUNA KYRKAS KYRKOMILJÖ, Västmanland

Miljö - foto

I den historiska kyrkomiljön ingår två kyrkstallar från omkring 1900 på planen norr om kyrkan. Söder om kyrkogården finns f d klockarstuga från 1700-talet och nuvarande prästgård/församlingshem från 1948. Längre söderut ligger den äldre prästgården från 1700-talet - senare arrendegård – numera genom en väg avskuren från övriga kyrkomiljön.
Information
I den historiska kyrkomiljön ingår två kyrkstallar från omkring 1900 på planen norr om kyrkan. Söder om kyrkogården finns f d klockarstuga från 1700-talet och nuvarande prästgård/församlingshem från 1948. Längre söderut ligger den äldre prästgården från 1700-talet - senare arrendegård – numera genom en väg avskuren från övriga kyrkomiljön.
--
2004
Rolf Hammarskiöld
dingtuna1.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens