Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, BJÖRKSTA KYRKA KYRKOMILJÖ, Västmanland

Miljö - foto

Björksta kyrka i april 2001 - Digitalfoto Svensk Klimatstyrning AB

Björksta kyrka är väl synlig på flera kilometers håll. Väster om kyrkan sluttar fälten ned mot Lillåns meandrar. Direkt söder om kyrktomten ligger prästgården och i norr, på den tidigare klockargården, finns kyrkskolan som omvandlats till bygdegård. I en gammal
tiondelada är personalutrymmen och toalett inrymda.
Information
Björksta kyrka i april 2001 - Digitalfoto Svensk Klimatstyrning AB Björksta kyrka är väl synlig på flera kilometers håll. Väster om kyrkan sluttar fälten ned mot Lillåns meandrar. Direkt söder om kyrktomten ligger prästgården och i norr, på den tidigare klockargården, finns kyrkskolan som omvandlats till bygdegård. I en gammal tiondelada är personalutrymmen och toalett inrymda.
--
2001-04-01
Svensk Klimatstyrning AB
Björkstamilj1.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens